Homeopatie        

Ve vyspělých státech světa představuje homeopatie nejrozšířenější obor  alternativní medicíny a lze s její pomocí léčit téměř všechny nemoci od rýmy až po závažné choroby. Je vhodná zejména při léčbě alergií, ekzémů, bolestí hlavy, nespavosti, zánětem močového měchýře, chronické únavy, depresí a různých fobií a řady dalších potíží. Je báječným pomocníkem v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Homeopatika nemají vedlejší účinky, proto je lze užívat bez problémů v těhotenství i v době kojení a mají skvělé výsledky. Zjednodušeně by se dalo říci, že homeopatie je přírodní léčebná metoda, která využívá k uzdravování pacientů léčivých sil, jež jsou obsaženy v přírodninách.

Základní myšlenkou je teze „Similia similibus curentur“ čili podobné bude vyléčeno podobným. Na tomto principu je založen první homeopatický zákon, který praví, že jakákoli substance, která je schopna u zdravého člověka vyvolat symptomy nemoci, dokáže tyto symptomy u nemocného člověka léčit. V klasické homeopatii se při každém podání předepisuje pouze jeden lék. Idea léčení osobnosti jako celku je základní součástí klasické homeopatie. Podstatou tohoto přístupu je myšlenka, že symptomy nemocí či bolesti neexistují sami o sobě , ale odrážejí způsob jakým se osobnost jako celek vyrovnává se stresem. Homeopatické léky působí jako katalyzátor, energie léku stimuluje vitální sílu (imunitní systém či obranný mechanismus) tak, aby se organismus uzdravil sám. Správná homeopatická léčba nejen zmírní symptomy, ale také uvede pacienta do celkově harmonického stavu. Pacienti často říkají, že už se dlouho necítili tak dobře.

Při prvním setkání je s klientem proveden pohovor, který vede ke správnému určení homeopatického léku, protože každý člověk, stejně jako homeopatický lék je jiný a specifický. Ke správnému určení léku je zapotřebí mnoho informací o klientovi, které se týkají jeho zdravotního stavu od dětství až po současnost, které nemoci u klienta probíhaly atd. Dále velmi významnou roli sehrává informace o psychickém stavu. Tato první konzultace trvá cca 1,5 h.

Kontrolu po konstituční léčbě je vhodné provést po 5 - 6 týdnech. Po tuto dobu by si měl klient pečlivě zaznamenávat, jak se zdravotní stav vyvíjí (co se děje a jak se klient cítí po psychické stránce). Jsou to velmi cenné informace pro úspěšnou léčbu.

 Cena úvodního pohovoru (konstituční léčba):   900 Kč

děti, studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci  700 Kč

 

kontrolní návštěva: 400 Kč

akutní léčba: 200 Kč